Stage Residenziale di Shaolin Qigong Neijin Yizhichan e Taijiquan stile Wu

Zhi Neng Qi Gong

Dao Yuan al Festival Oriente 2019 - Genova

Yun Hua Qi Gong - 2

Corsi di Qi Gong e Taijiquan a Genova - Giugno 2020

Programma Corsi di Taijiquan e Qigong online